İŞKARA MALİ MÜŞAVİRLİK

Firma Adı: İŞKARA MALİ MÜŞAVİRLİK Adres: MEGAPOL TOWER K.8 D.81 BAYRAKLI / İZMİR Telefon Numarası: (0232) 700 23 02 GSM Numarası: (0555) 585 84 17 Faks Numarası: (0232) 700 23 04 E-Posta Adresi: İnternet Adresi: www.iskaramusavirlik.com


1.TİCARET SİCİL VE VERGİ KAYIT HİZMETLERİ - Şirket Kuruluş ve Tasfiye İşlemleri - Adres Değişikliği ve Hisse Devri İşlemleri - Genel Kurul ve Sermaye Değişikliği İşlemleri - Vergi Dairesi Kayıt, Adres Değişikliği ve Kapanış İşlemleri 2. MUHASEBE VE MALİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ -Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Vergi Usul Kanunu (VUK)’na göre Muhasebe Sistemlerinin Kurulması -TMS ve VUK’a göre Muhasebe Kayıtlarının Tutulması ve Yasal Defterlere Kaydedilmesi - TMS ve VUK’a göre Gerekli Beyannamelerin Verilmesi - TMS ve VUK’a göre Gelir Tablosu ve Bilançonun Hazırlanması 3.BORDROLAMA HİZMETLERİ - SGK İşyeri Dosyalarının Açılış İşlemleri (İşveren,Alt İşveren,Taşeron Dosyaları vb.) - İşe Giriş ve İşten Ayrılış İşlemleri - Bordro ve Ücret Pusulalarının Hazırlanması İşlemleri - Kıdem ve İhbar Tazminatlarının Hesaplanması İşlemleri - SGK Aylık Prim ve Hizmet Bildirgelerinin Onaylanması İşlemleri - SGK Rapor ve Yıllık İzinlerin Takip Edilmesi İşlemleri 4. TEŞVİK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ - Kosgeb Destek Başvurusunun Yapılması ve Takibi - SGK Teşvik ve İndirimlerin Analiz Edilmesi - İŞ-KUR Personel Teşvik ve İndirimlerinin Analiz Edilmesi - Maliye Bakanlığı Teşvik ve İstisnalarının Analiz Edilmesi - Kredi Garanti Fonu (KGF) İşlemlerinin Analiz Edilmesi 5. YÖNETİM RAPORLAMASI VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ - Muhasebe Sistemlerinin Kurulması ve Ekip Planlaması Yapılması - Yönetime Mali Verilerin Sunulması ve Analiz Edilmesi

Yorum Ekle