YALOVA GRI TERCÜME VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Firma Adı: YALOVA GRI TERCÜME VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Adres: SÜLEYMANBEY MAHALLESİ CENGİZ KOÇAL CADDESİ NO: 38 KAT 1 DAİRE 1 MERKEZ / YALOVA Telefon Numarası: (0552) 845 76 77 GSM Numarası: Faks Numarası: E-Posta Adresi: İnternet Adresi: www.yalovagritercume.com


YALOVA YEMİNLİ TERCÜME VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TÜM DİLLERDE YAZILI VE SÖZLÜ TERCÜME HİZMETLERİ TEL: +90 552 845 76 77 Almanca Tercüme | Arapça Tercüme | Arnavutça Tercüme | Azerice Tercüme | Boşnakça Tercüme Bulgarca Tercüme | Çekçe Tercüme | Çince Tercüme | Danca Tercüme | Ermenice Tercüme | Farsça Tercüme |Fince Tercüme | Flamanca Tercüme |Fransızca Tercüme | Gürcüce Tercüme | Hırvatça Tercüme | Hollandaca Tercüme | İbranice Tercüme | İngilizce Tercüme | İspanyolca Tercüme | İsveççe Tercüme | İtalyanca Tercüme | Japonca Tercüme | Kazakça Tercüme | Kırgızca Tercüme | Korece Tercüme | Kürtçe Tercüme | Letoncaya Tercüme | Litvanyaca Tercüme | Macarca Tercüme | Makedonca Tercüme | Maltaca Tercüme | Moldovca Tercüme | Norveççe Tercüme | Osmanlıca Tercüme | Özbekçe Tercüme | Polonyaca - Lehçe Tercüme | Portekizce Tercüme | Romence Tercüme | Rusça Tercüme | Sırpça Tercüme | Slovakça Tercüme | Slovence Tercüme | Türkçeden Tercüme | Türkmence Tercüme | Ukraynaca Tercüme | Yugoslavca Tercüme | Yunanca Tercüme • Genel Yazılı Tercüme Hizmeti • Acil Tercüme Hizmeti ( min. 30 dakika en fazla 1 saat) • Ticari | Bilimsel | Hukuki | Tıbbi | Sanatsal Edebi vb. konularına göre yazılı veya sözlü tercüme hizmeti • CD DVD Tercümesi • Web sayfası Tercümesi • Refakat Hizmetleri • Konferans Hizmetleri • Simültane Tercüme Hizmeti • Tez Tercümesi • Uluslararası Anlaşmalar • Gümrük Faturaları • E-mail Yazışmaları • Katalog Tercümesi • Kitap Tercümesi • Teknik Doküman Tercümesi • Noter Vekâletname İşlemleri | Sözlü Tercümanlık • Sözlü Resmi Çevirmenlik.Mahkeme vb. yerlerde. • Yabancılara YALOVA'de Refakat İşlemleri • Türklere Yurt Dışında Refakat Hizmetleri • Fuar vb. Organizasyon Ekibi YALOVA Tercüme | YALOVA Yeminli Tercüme | YALOVA Noter Tasdikli Tercüme | YALOVA Apostil Tasdikli Tercüme | YALOVA Ticari-Resmi Tercüme | YALOVA Akademik Tercüme | YALOVA Medikal Tercüme | YALOVA Teknik Tercüme | YALOVA Hukuki Tercüme | YALOVA Finansal Tercüme | YALOVA Edebi Tercüme | YALOVA Reklam- Katalog Tercüme | YALOVA Kitap Tercüme | YALOVA Bilişim Tercüme | YALOVA Altyazı Tercüme | YALOVA Web Sitesi Tercüme | YALOVA Pasaport Tercüme | YALOVA Sözlü Tercüme | YALOVA Simültane Tercüme | YALOVA Tercüme Hizmetleri | YALOVA Genel Tercüme Hizmetleri YALOVA KATALOG TERCÜMELERİ +90 552 845 76 77 Broşür - Katalog Tercümeleri Hizmeti 1-Kullanıcı Kılavuzları Tercümesi 2-Kullanım Kılavuzları Tercümesi 3-Montaj Kılavuzları Tercümesi 4-Ürün Broşürü Tercümesi 5-Tanıtım Broşürü Tercümesi 6-Fuar Broşürü Tercümesi 7-Her Çeşit Broşür - Katalog Tercümesi YALOVA YEMİNLİ VE NOTER ONAYLI TERCÜME +90 552 845 76 77 1-Pasaport Tercümesi 2-Diploma Tercümesi 3-Sağlık Raporu Tercümesi 4-Öğrenci Belgesi Tercümesi 5-İmza Sirküleri Tercümesi 6-Vekâletname Tercümesi 7-Sertifika Tercümesi 8-Ticaret Sicil Gazetesi Tercümesi 9-Faaliyet Belgesi Tercümesi 10-Vergi Levhası Tercümesi 11-İhale Şartnamesi Tercümesi 12-Fatura Tercümesi 13-Kira Sözleşmesi Tercümesi 14-Şirket Ana Sözleşmesi Tercümesi 15-Yönetim Kurulu Kararı Tercümesi 16-İzin Belgesi Tercümesi 17-Teminat Mektubu Tercümesi 18-Finansal Evrak (Bilanço | Gelir / Gider Tablosu vs.) Tercümesi 19-Poliçe Tercümesi Konsolosluklar tarafından talep edilen belgeler YALOVA TİCARİ TERCÜME +90 552 845 76 77 Ticari teklifler | ticari yazışmalar | sözleşmeler | bankacılık | finans | sigorta | ihale | fizibilite | araştırma | rapor ve diğer her türlü ticari belgenizin Tercümesi uzman çevirmen kadrosu tarafından talep etmiş olduğunuz dilde yapılır. 1-Ticaret Sicil Gazetesi Tercümesi 2-Faaliyet Belgesi Tercümesi 3-Vergi Levhası Tercümesi 4-Akreditasyon Kurumu Sertifikalarının Tercümesi 5-Araştırma Dosyası Tercümesi 6-Fizibilite Raporu Tercümesi 7-Teklif Dosyası Tercümesi 8-İhale Şartnamesi Tercümesi 9-Ticari Yazışma Tercümesi 10-Bayilik Sözleşmesi Tercümesi 11-Distribütörlük Sözleşmesi Tercümesi 12-Gizlilik Sözleşmesi Tercümesi 13-Alım Satım Sözleşmesi Tercümesi 14-Lisans Sözleşmesi Tercümesi 15-Şirket Ana Sözleşmesi Tercümesi 16-İmza Sirküleri Tercümesi 17-Vekâletname Tercümesi 18-Her çeşit ticari belge ve sözleşme tercümesi YALOVA HUKUKİ TERCÜME +90 552 845 76 77 Hukuki Tercümeler geniş bir hukuki uzmanlık bilgisi ve birikimi gerektirmektedir. Yürürlükte olan muhtelif kanunlar (Borçlar Hukuku Medeni Hukuk Anayasa Kanunu Türk Ticaret Kanunu İhale Kanunları vb. ) mevzuatlar konusunda uzmanlık sahibi olan tercümanlar tarafından belge içerisindeki metin en doğru anlamı verecek şekilde talep ettiğiniz dile çevrilir. Hukuki metinlerin özel bir itina gerektirmesi nedeniyle Tercümenin ardından gerçekleştirilen kontrol işleminin ardından belgeler ikinci kez kontrole tabi tutulurlar. 1-Hukuki Tercüme Hizmeti 2-Boşanma Kararı Tercümesi 3-Mahkeme Kararı Tercümesi 4-Spor Hukuku Tercümesi 5-Hukuki Evrak Tercümesi 6-Vekâletname Tercümesi 7-Yerli / Yabancı Yargı Kararı Tercümesi 8-Yönetmelik Tercümesi 9-İbraname Tercümesi 10-İhtarname Tercümesi 11-Yetki Belgesi Tercümesi 12-Tebligat Tercümesi 13-Her Çeşit Sözleşme Tercümesi 14-Kanun Metni Tercümesi 15-Mevzuat Tercümesi 16-Tutanak Tercümesi 17-Her çeşit hukuki belge Tercümesi YALOVA TEKNİK TERCÜME +90 552 845 76 77 Teknik Tercümeler özel ilgi alanı ve uzmanlık gerektiren tercümelerdir. Bunun bilinciyle Tercüme sürecinin başlatılması öncesinde metinler incelenerek çıkartılan terminoloji müşterimizle paylaşılır ve böylece metin içerisinde tutarsız terminoloji kullanımının önüne geçilir. Teknik Tercüme Hizmeti 1-Elektronik Tercümesi 2-Etiket Tercümesi 3-Patent Tercümesi 4-Kalite Belgesi Tercümesi 5-Kalite Süreci Tercümesi 6-Teknik Makale Tercümesi 7-Teknik Resim Tercümesi 8-Prosedür Tercümesi 9-Kullanım Kılavuzu Tercümesi 10-Montaj Kılavuzu Tercümesi 11-İnceleme Raporu Tercümesi 12-Teknolojik Tercümeler 13-Bilgisayar Tercümeleri 14-Teknik Belge Tercümesi 15-Her çeşit teknik belge Tercümesi YALOVA FİNANSAL TERCÜME +90 552 845 76 77 Finansal Tercümeler özel ilgi alanı ve uzmanlık gerektiren tercümelerdir. Bunun bilinciyle Tercüme sürecinin başlatılması öncesinde metinler incelenerek çıkartılan terminoloji müşterimizle paylaşılır ve böylece metin içerisinde tutarsız terminoloji kullanımının önüne geçilir. Finans Tercümesi Hizmeti 1-Bilanço Tercümesi 2-Gelir/Gider Tablosu Tercümesi 3-Şirket Defterleri Tercümesi 4-Banka Evrakları Tercümesi 5-Bankacılık Sözleşmesi Tercümesi 6-Borsa ve Aracı Kurum İşlemleri Tercümesi 7-Fatura Tercümesi 8-Kredi Sözleşmeleri Tercümesi 9-Mali Tablolar Tercümesi 10-Muhasebe Tercümeleri 11-Poliçe Tercümesi 12-Proje Finansmanı Tercümesi 13-Sermaye Piyasaları Tercümesi 14-Şirket Mali Durumu Analizi Tercümesi 15-Her çeşit finansal belge Tercümesi YALOVA AKADEMİK TERCÜME +90 552 845 76 77 Lise | üniversite ve diğer akademik kuruluş üyeleri veya öğrencilerinin kitap | tez | ödev | araştırma vs. gibi alanlarda talep etmekte oldukları Tercümelerdir. Akademik Tercümelerin özel bir dil gerektirmesi nedeniyle bu tarz Tercümeler konusunda uzman tercümanlar tarafından yapılmaktadır. Akademik Tercüme Hizmeti 1-Bitirme Tezi Tercümesi 2-Ödev Tercümesi 3-Akademik Kitap Tercümesi 4-Araştırma Tercümesi 5-Her çeşit akademik belge Tercümesi YALOVA ARDIL TERCÜME +90 552 845 76 77 Ardıl Tercüme aynı zamanda Konsekütif Tercüme olarak bilinir. Herhangi bir teknik ekipmana ihtiyaç duyulmadan konuşmacının konuşmasının sona ermesinin ardından talep edilen dilde verilen sözlü Tercüme hizmetidir. Ardıl Tercüme hizmetinde konuşmacı ve çevirmen sırayla konuşur. Böylece herhangi bir anlam karışıklığı veya herhangi bir ifade atlaması yaşanmaz. Ardıl Tercüme Hizmetlerimiz; 1-Basın Toplantıları 2-Şirket Genel Kurul Toplantıları 3-Şirket Yönetim Kurulu Toplantıları 4-İş Toplantıları 5-Fuar Organizasyonları 5-Heyet Ziyaretleri 6-Diğer ardıl Tercüme hizmetleri YALOVA SİMULTANE TERCÜME +90 552 845 76 77 Simültane Tercüme | konuşmacıyla birlikte eş zamanlı olarak yapılan Tercümedir. Simültane Tercüme sırasında simültane çevirmen içerisinde mikrofon ve kulaklık bulunan bir kabin içerisinde yer alır. Konuşmacının söylediklerini kulaklık aracılığıyla duyar ve mikrofonu aracılığıyla bu konuşmaları dinleyicilere aktarır. Simültane Tercüme hizmetlerini | konusunda uzman stratejik iş ortaklarımız aracılığıyla gerçekleştirmekteyiz. Simültane Tercüme hizmetlerine yönelik ihtiyaçlarınız için lütfen bizimle irtibata geçiniz. Simültane Tercüme Hizmetlerimiz; 1-Toplantı 2-Konferans 3-Seminer 4-Çeşitli Organizasyonlar KATALOG | YEMİNLİ VE NOTER ONAYLI | TİCARİ | HUKUKİ | TEKNİK | FİNANSAL | AKADEMİK | ARDIL | SİMULTANE | TERCÜME HİZMETLERİ Almanca | Arapça | Arnavutça | Azerice | Bulgarca | Boşnakça | Çekçe | Çince | Farsça | Fince | Fransızca | Danca | Hollandaca | Flemenkçe | Gürcüce | Hintçe | İngilizce | İspanyolca | İsveççe | İtalyanca | Kazakça | Japonca | Korece | Lehçe | Macarca | Moldovya’ca | Norveççe | Romence | Rusça | Sırpça | Slovakça | Tatarca | Ukraynaca | Türkmence | Slovence | Yunanca Amortisman Tercümesi | Analiz Sertifikası Tercümesi | Analiz Tercümesi | Apostil Tercümesi | Apostil | Araba Ruhsatı Tercümesi | Araştırma Tercümesi | Ardıl Tercüme | ATA Karnesi Tercümesi | ATR Belgesi Tercümesi | Banka Evrakı Tercümesi | Banka Hesap Cüzdanı Tercümesi | Banka Hesap Durum Belgesi Tercümesi | Banka Hesap Ekstresi Tercümesi | Banka Raporları | Banka Yazışma Tercümesi | Bankacılık Dokümanı Tercümesi | Bankacılık Tercümesi | Başvuru Evrakı Tercümesi | Belge Tercümesi | Beyan Tercümesi | Bitirme Belgesi Tercümesi | Bitirme Ödevi Tercümesi | Bitirme Tezi Tercümesi | Bitki Sağlık Sertifikası Tercümesi | Bonservis Tercümesi | Borsa Analizleri Tercümesi | Broşür Tercümesi | Çalışma Ekonomisi Tercümesi | CE Belgesi Tercümesi | Çeki Listesi Tercümesi | Çıkış Belgesi Tercümesi | Çıkma Belgesi Tercümesi | CV Tercümesi | Dağıtım ve Satış Belgesi Tercümesi | Denklik Belgesi Tercümesi | Dergi Tercümesi | Deşifre | Dilekçe Tercümesi | Dioksin Sertifikası Tercümesi | Diploma Tercümesi | Doğum Belgesi Tercümesi | Doktor Raporu Tercümesi | Dönem Ödevi Tercümesi | Düzeltme Yazısı Tercümesi | Ehliyet Tercümesi | Ek Beyan Tercümesi | Ek Bildirim Tercümesi | Ekonomi Bülteni Tercümesi | Ekonomik Analiz Tercümesi | Ekonomik Veri Tercümesi | Elektronik Magazin Tercümesi | Evlilik Cüzdanı Tercümesi | Faaliyet Belgesi Tercümesi | Fatura Tercümesi | Fatura Tercümesi | Ferman Tercümesi | Finans Bülteni Tercümesi | Finans Ekonomisi Tercümesi | Finansal Analiz Tercümesi | Finansal Destek Belgesi Tercümesi | Finansal Doküman Tercümesi | Finansal Evrak Tercümesi | Finansal Makale Tercümesi | Fuar Tercümesi | Gazete Makalesi Tercümesi | Geçici Mezuniyet Belgesi Tercümesi | Gelir Tablosu Tercümesi | Gıda Üretim Sertifikası Tercümesi | Göçmenlik Tercümeleri | Gümrük Beyannamesi Tercümesi | Gümrük Çıkış Beyannamesi Tercümesi | Haber Metni Tercümesi | Hastane Raporu Tercümesi | Hata Bildirim Yazısı Tercümesi | Hayvan Sağlığı Sertifikası Tercümesi | Helal (Halal) Belgesi Tercümesi | Hisse bilgileri Tercümesi | İçerik Ögeleri Sertifikası Tercümesi | İhracat Beyan Onayı Tercümesi | İhracat Sertifikası Tercümesi | İkametgâh Tercümesi | İkametgah İlmühaberi Tercümesi | İktisadi Evrak Tercümesi | İlköğretim Diploması Tercümesi | İlköğretim Karnesi Tercümesi | İmalatçı Analiz Belgesi Tercümesi | İmza Sirküleri Tercümesi | İş Başvurusu Tercümesi | İş Geçmişi Formu Tercümesi | ISO Belgesi Tercümesi | İstatistik Tercümesi | İşyeri Ruhsatı Tercümesi | Kabul Beyannamesi Tercümesi | Kalite Sertifikası Tercümesi | Kar ve Zarar Raporları | Karantina Belgesi Tercümesi | Karayolu Taşıma Belgesi Tercümesi | Kargo Manifestosu Tercümesi | Karne Tercümesi | Kartvizit Tercümesi | Katalog Tercümesi | Kimlik Belgesi Tercümesi | Kitap Tercümesi | Kitapçık Tercümesi | Koli Listesi Tercümesi | Konşimento Tercümesi | Konsolosluk Faturası Tercümesi | Kullanım Kılavuzu Tercümesi | Kurs Belgeleri (Sertifikaları) Tercümesi | Kurs Bitirme Belgesi Tercümesi | Lisansüstü Başvuru Belgeleri Tercümesi | Lise Diploması Tercümesi | Lise Karnesi Tercümesi | Maaş Bordrosu Tercümesi | Mahkeme Kararı Tercümesi | Makale Tercümesi | Mali Tablo Tercümesi | Manifesto Tercümesi | Matbaa Tercümeleri | Materyal Güvenlik Fişi Tercümesi | Mektup Tercümesi | Menşei Belgesi (Sertifikası) Tercümesi | Menşei Şahadetnamesi Tercümesi | Mernis Belgesi Tercümesi | Mezuniyet Belgesi Tercümesi | Mizan Tercümesi | Nakil Belgesi Tercümesi | Not Dökümü Tercümesi | Noter Tasdikli Tercüme | Noter Yeminli Tercüme | Noter Yeminli Tercüme | Nüfus Cüzdanı Tercümesi | Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi | Ödev Tercümesi | Öğrenci Belgesi Tercümesi | Öğrenci Kimlik Kartı Tercümesi | Öğrenim Belgesi Tercümesi | Ön Kayıt Belgesi Tercümesi | Ön Lisans Diploması Tercümesi | Onay Sertifikası Tercümesi | Orijinal Fatura Tercümesi | ÖSS Aday Bilgi Formu Tercümesi | ÖSS Giriş Belgesi Tercümesi | ÖSS Sonuç Belgesi Tercümesi | ÖSYM Giriş Belgesi Tercümesi | ÖSYM Sonuç Belgesi Tercümesi | Öz sermaye araştırma Tercümesi | Özgeçmiş Tercümesi | Paketleme Listesi Tercümesi | Pasaport Tercümesi | Pazarlama Materyali Tercümesi | Poliçe Tercümesi | Prezantasyon Tercümesi | Proforma Fatura Tercümesi | Proje Tercümesi | Prospektüs Tercümesi | Radyasyon Belgesi Tercümesi | Rapor Tercümesi | Reçete Tercümesi | Roman Tercümesi | Ruhsat Tercümesi | Sabıka Kaydı Tercümesi | Sağ Belgesi Tercümesi | Sağlık Raporu Tercümesi | Sağlık Sertifikası Tercümesi | Sağlık ve Beşeri Hizmetler Sertifikası Tercümesi | Sağlıklılık Sertifikası Tercümesi | Satış Konfirmasyonu Tercümesi | Satış ve Teknik Destek Tercümesi | Senaryo Tercümesi | Sertifika Tercümesi | Sicil Gazetesi Tercümesi | Sigorta İşe Giriş Bildirgesi Tercümesi | Sigorta Kimlik Kartı Tercümesi | Sigorta pazarlama Tercümesi | Sigorta poliçesi Tercümesi | Şiir Tercümesi | Silah Taşıma Ruhsatı Tercümesi | Simultane Tercüme | Sınav Başarı Belgesi Tercümesi | Sınav Sonuç Belgesi Tercümesi | Sipariş Teyidi Tercümesi | Sipariş Yazısı Tercümesi | Sözlü Tercüme | SSK 4 (Dört) Aylık Bildirge Tercümesi | Standart Kontrol Belgesi Tercümesi | Sunum Tercümesi | Sürücü Belgesi Tercümesi | Tapu Senedi Tercümesi | Tasdikname Tercümesi | Teknik Analiz Tercümesi | Teknik Özellikler Sertifikası Tercümesi | Teknik Veri Föyü Tercümesi | Temyiz Belgesi Tercümesi | Temyiz Kaydı Tercümesi | Teorik Makale Tercümesi | Terhis Belgesi Tercümesi | Tescil Belgesi Tercümesi | Teşekkür Takdir Belgesi Tercümesi | Teyit Belgesi Tercümesi | Tez Tercümesi | Ticari Fatura Tercümesi | Ticari Sicil Belgesi Tercümesi | Tiyatro Tercümesi | TOEFL Belgesi Tercümesi | Transkript Tercümesi | TÜV Sertifikası Tercümesi | Üniversite Diploması Tercümesi | Üretici Sertifikası Tercümesi | Üretim Prosesi Sertifikası Tercümesi | Üretim ve Serbest Satış Sertifikası Tercümesi | Ürün Etiket Tercümesi | Ürün Listesi Tercümesi | Ürün Spesifikasyonu Tercümesi | Uygunluk Beyanı Tercümesi | Uygunluk Sertifikası Tercümesi | Uyumluluk Sertifikası Tercümesi | Vatandaşlık Belgesi Tercümesi | Vekâletname Tercümesi | Vergi Levhası Tercümesi | Veterinerlik Sağlık Sertifikası Tercümesi | Vize Başvuru Evrakları Tercümesi | Vize Başvuru Formu Tercümesi | Vize Belgesi Tercümesi | Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi | Yatırım ve pazarlama Tercümesi | Yeminli Beyan Tercümesi | Yeterlilik Belgesi Tercümesi | Yeterlilik Belgesi Tercümesi | Yetkilendirme Belgesi Tercümesi | Yıllık Rapor Tercümesi | Yurtdışı Başvuru Belgeleri Tercümesi YALOVA'DA HER TÜRLÜ TERCÜME İŞLERİNİZ İÇİN LÜTFEN ARAYINIZ +90 552 845 76 77

Yorum Ekle